REDUCEM® BV 20

REDUCEM® BV 20

Domieszka plastyfikująca

Numer produktu:   203790

_____________________________________________________

  _______________________________________________________________________

WŁAŚCIWOŚCI: REDUCEM® BV 20 jest domieszką uplastyczniającą

umożliwiającą redukcję ilości stosowanego cementu. Beton staje się

łatwiejszy w obróbce i lepiej się zagęszcza. Jednocześnie następuje

znaczna redukcja ilości wykwitów. Polepszeniu ulega także sieciowanie

 pomiędzy cementem a pigmentami. Wytrzymałości końcowe znacznie

wzrastają.

________________________________________________________________________

ZASTOSOWANIE: REDUCEM® BV 20 stosuje się na przykład do górnej i

dolnej warstwy kostki brukowej i innej galanterii betonowej.

  ________________________________________________________________________

SPOSÓB UŻYCIA: REDUCEM® BV 20 dodaje się z wodą zarobową lub

na gotową mieszankę. Mieszanka betonowa musi posiadać

wystarczającą ilość cementu, piasku i frakcji pylastych. Czas mieszania

ustala się indywidualnie w zależności od mieszanki, w celu osiągnięcia

homogenicznej masy betonowej. Redukcja wody zarobowej nie jest

konieczna.

________________________________________________________________________

Dozowanie zalecane:0,2 %-1,2% wagowego udziału spoiwa

  Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.

  ________________________________________________________________________

DANE TECHNICZNE:

kolor: białawy

gęstość: 1,02+/-0,02 g/ml

forma: płynna

  ________________________________________________________________________

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed mrozem, bezpośrednim

nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami.Przed użyciem krótko

zamieszać lub przepompować. Minimalna trwałość w normalnych

warunkach (zamknięte opakowanie, 20o C) wynosi 6 miesięcy

  ________________________________________________________________________

OPAKOWANIA w   kg: kontener: 1000   beczka: 210   hobok: 20

  ________________________________________________________________________

Celem niniejszej informacji jest przekazanie podstawowych danych na

temat produktu. Przed jego zastosowaniem konieczne jest

przeprowadzenie własnych prób oraz zapoznanie z kartą techniczną

wyrobu. Stan na dzień: 2017-07-13

________________________________________________________________________

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.