Laboratorium


Wymagania naszych kontrahentów zmieniają się, a my staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom.
Kiedy nowe dyrektywy unijne nałożyły na producentów betonu kolejne obowiązki, powołaliśmy zespół wykwalifikowanych doradców technicznych. Ich zapleczem są laboratoria badawcze w Niemczech, Estonii i powstałe w 2004 roku Laboratorium Betonu w Opolu.

Od początku obowiązywania w Polsce nowych wytycznych unijnych, pomagamy producentom w ich wdrażaniu. Laboratorium Betonu REMEI,  jako jedno z pierwszych w Polsce, już w 2004 roku posiadało w pełni wyposażony park maszyn i wykwalifikowaną kadrę do wykonywania pełnych badan typu.

W dniu dzisiejszym laboratorium współpracuje z ponad 150 producentami betonowych kostek i płyt brukowych, krawężników betonowych, elementów małej architektury i innych wyrobów betonowych w całej Polsce. Uczestniczymy w opracowywaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu Zakładowej Kontroli Jakości w zakładach produkujących wyroby betonowe. Wykonujemy badania bieżące i okresowe produkowanych wyrobów. Laboratorium Betonu REMEI uczestniczy w projektach mających na celu stały rozwój w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań w architekturze.
Zapraszamy!

  Laboratorium Betonu REMEI