2010-10-13 Remei sponsorem Dni Betonu 2010

 
2010-10-13  Remei Polska sponsorowała VI konferencję Dni Be tonu w  Wiśle w dniach 11 do 13 października 2010 roku, w której wzięło udział 752 uczestników.
Arnold Tomala, Remei Polska: - Jako firma domieszkowa widzimy, że poziom merytoryczny wygłaszanych wykładów, jak i późniejsze dyskusje, wskazują na to, że nie odstajemy od poziomu rynków zachodnioeuropejskich. Wydaje mi się, że pod kątem wiedzy i przekazywanych informacji technologicznych, często nawet wyprzedzamy rynki zachodnie. Chciałbym, żeby następnym konferencjom towarzyszyło większe zaangażowanie ze strony producentów drobnowymiarowych elementów betonowych.