2013-01-16 Wykład na Politechnice Łódzkiej

 
 2013-01-16 na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii odbył się wykład przeprowadzony przez Mariusza Buczka, pracownika REMEI. Wykład poświęcony był aspektom technicznym związanym z produkcją elementów betonowych i przeprowadzony został w ramach współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej, którego jesteśmy członkiem a łódzką uczelnią.