2013-02-13 Ocena laboratorium betonu przez IBDiM

 
 2013-02-11
Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasze laboratorium w Opolu otrzymało pozytywną ocenę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie w zakresie świadczonych usług. W sentencji Instytut dokonał "pozytywnej oceny przygotowania personelu technicznego oraz wyposażenia laboratorium i stanu technicznego urządzeń dla potrzeb badań laboratoryjnych w budownictwie komunikacyjnym".
Serdecznie dziękujemy pracownikom laboratorium oraz naszym klientom, których wymagania każą nam stale podnosić jakość usług badawczych.