2012-05-01 REMEI sponsoruje Dni Betonu 2012

 
 2012-05-01

Szanowni Państwo,

Już po raz siódmy mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji DNI BETONU. Tradycyjnie, Konferencja odbędzie się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski.
Jesteśmy przekonani, że DNI BETONU stały się ważnym wydarzeniem w kalendarzu konferencji naukowo-technicznych, które skupiają specjalistów związanych z technologią betonu.
Z satysfakcją obserwujemy duże zainteresowanie Konferencją. W 2010 roku w DNIACH BETONU wzięło udział ponad 750 uczestników z kraju i zagranicy.
Zwracamy szczególną uwagę, aby tematyka Konferencji była związana z praktycznymi aspektami technologii betonu, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, technologicznymi i konstrukcyjnymi. Konsekwentnie staramy się tworzyć przyjazne warunki do nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.
Kierując się opiniami uczestników staramy się dostosować program DNI BETONU do ich oczekiwań, a także uatrakcyjnić go poprzez nowe wydarzenia towarzyszące Konferencji. W tym roku planujemy zorganizowanie dwóch paneli dyskusyjnych związanych z problemami procesu budowlanego oraz z zagadnieniami gospodarczymi wpływającymi na budownictwo.
Po raz drugi zostanie zorganizowany konkurs „Power Concrete", którego celem jest zaprezentowanie współczesnych możliwości technologicznych betonu. Finał konkursu połączony z badaniami wytrzymałościowymi i wyłonieniem zwycięzców odbędzie się podczas Konferencji.
Już dziś zachęcamy Państwa do zaplanowania swojej obecności na DNIACH BETONU 2012.

Serdecznie zapraszamy
Komitet OrganizacyjnyFirma REMEI jako jeden ze sponsorów konferencji dołącza się do zaproszenia.