2012-02-25 Warsztaty Techniczne 2012

 
   2012-02-25
W dniach 22-24 lutego 2012 roku odbyły się Warsztaty Techniczne REMEI.
Warsztaty pomyślane są jako cykliczne spotkania szkoleniowe adresowane dla tych służb w zakładach betoniarskich, które związane są z aspektami technicznymi produkcji.

Poruszane w trakcie tych 3 dni tematy dotyczyły następujących zagadnień:
Walter Best (Remei): Trendy dotyczące produktow betonowych w Europie.
dr Grzegorz Łój (AGH): Kruszywa stosowane w elementach wibroprasowanych oraz postępowania reklamacyjne oraz gwarancje.
Andrzej Polok (Rampf): Innowacyjne rozwiązania w formach.
Grzegorz Babło oraz Przemysław Galas (Remei): Nowoczesne metody ochrony nawierzchni betonowej.
Mariusz Buczek (Remei): Problemy związane z mrozodpornością nawierzchni betonowych.

W ramach Warsztatów Technicznych uczestnicy zwiedzili Cementownię Górażdże oraz wysłuchali wykładów prof. dr hab. inż. Zbigniewa Giergicznego oraz Tomasza Pużaka.

W trakcie wykładów przekazana została Broszura Reklamacyjna. Jest to bogato ilustrowane kompendium wiedzy dotyczące postępowań reklamacyjnych, przeznaczone dla osób opracowujących w zakładach betoniarskich tę tematykę.

Osoby zainteresowane broszurą prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Poradnik reklamacyjny